За нас

 

“Рубитерм” ООД е българска фирма, създадена през 1994 година с основен предмет на дейност ПОЖАРОЗАЩИТА на стоманени конструкции и продажба на ПОЖАРНА ТЕХНИКА и ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ. Днес предлагаме и проектиране и изграждане на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации, системи за видеонаблюдение и контрол на достъп.

Друга основна дейност са УСЛУГИТЕ С ХИМИЧЕСКИ ТОАЛЕТНИ , мобилни тоалетни, екотоалетни, които извършваме от 1998 г. досега. Фирмата ни е основател на този бизнес в България. Започнахме да работим с комплект от 28 кабини и един сервизен камион, а днес разполагаме с повече от 1500 кабини, 40 специализирани автомобила и високо квалифициран персонал. Нашите доставчици на оборудване и препарати са най-добрите в бранша в световен мащаб.

Към настоящия момент продаваме пожарна техника, противопожарни врати, помпи за фекални води, препарати за септични ями,  диспенсери за калцуни  и др.

Отдаваме под наем повдигащи хидравлични платформи, автовишки, офис контейнери, мобилни огради и др.

От 2007 година имаме лиценз за транспортиране на отпадъци от площадки на лечебни и здравни заведения.

Наши клиенти са повече от 1000 строителни фирми, общински и държавни администрации, лечебни заведения, военни поделения, фондации и др.

Наш приоритет е поддържането на добри бизнес-отношения с клиенти и партньори, постигане на високи качествени показатели при конкурентни пазарни цени.