Биологични таблетки

 

Биологични таблетки за септични ями, химически тоалетни

Брошура за биологични таблетки. – отвори файла (.pdf)

 • За какво се използват:
  Прочистват канализацията, септичните ями, дренажните системи.

(12 таблетки стигат за третиране на 4 м3 септична яма за срок от 1/2 година, 6 таблетки са достатъчни за третиране на 4 м3 септична яма за срок от 3 месеца)

 • Какво представляват:
  Активен препарат. Във всяка таблетка се съдържат около 400 млн. бактерии. Напълно безвредно и лесно за използване средство.
 • Какво правят:

Разлагат фекална маса; белтъчна маса, мазнини и други органични съединения; хартия и детергенти (водни разтвори на почистващи препарати)

 • Къде се използват:
  1. Къщи и вили.
  2. Малки канализационни системи в училища, хотели, мотели.
  3. Преносими тоалетни.
 • Какви са преимуществата на препарата:
  1. Много ефективен и активен -1 таблетка съдържа 400 млн.специално подбрани микроорганизми.
  2. Отстранява неприятния мирис на канализация.
  3. Естествен продукт, който не е скъп за почистване на канализационни съоръжения и септични ями.
  4. Не предизвиква корозия на канализационните тръби.
  5. Ускорява разлагането на органичните вещества в септичните и изгребни ями.
  6. Чувствителна финансова изгода – намаляват се разходите за изпомпване и извозване на отпадните води.
  7. Препаратът е нетоксичен, без киселини, алкални и други агресивни вещества.
  8. Безопасен и лесен за употреба и съхранение.
  9. Безвреден за околната среда.