Препарати за септични ями, химически тоалетни

 
  • Препаратът се използва за септични и изгребни ями, пречиствателни станции, портативни химически тоалетни и др.

Препарат за химически тоалетни, септични ями

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

Способства за аеробно разграждане на отпадъците в септичните ями. Предотвратява миризмите напълно. Осигурява биологично разграждане и втечняване на твърдите отпадъци. Пречиства отпадните води. Увеличава дълготрайността на ползване на септичната яма и предотвратява препълването й. Намалява честотата на изпомпване на съдържанието на ямите със специализирани автомобили.

  • ДОЗИРОВКА:

75 g. при яма за тоалетна ползвана от 4 души или на 1 куб. м. вместимост на ямата. Първата седмица, в началото на третирането, дозировката трябва да се приложи 3 пъти. Възможно е количеството да се излее както през тоалетните в дома, така и директно в ямата.