Пожарна безопасност

 

 

  • Противопожарни и противодимни врати и завеси.

Приложения:

1. За преграждане на отвори в стени и тавани.

2. Огнезащита на ъглови пространства /ескалатори/ и фасади , с ъглово разположение на сградите.

3. Защита на фасади при отстояние между сградите между 3 и 5м.

4. Защита на фасади и покриви, за ограничаване на преминаването на огъня от един етаж на друг.

 

  • Проектиране и изпълнение на ПИС и ПГС /пожароизвестяване и пожарогасене/.

 

  • Техническо обслужване, абонамент и сервиз на пожарна техника и инсталации, годишни заверки.

Извършваме техническо обслужване, хидростатично изпитване, сервиз и продажба на всички модели пожарогасители, както в офисите ни, така и на място.

Предлагаме коректно, качествено и бързо обслужване, както и протокол и заверка за една година.

 

 

 

  • Противопожарно обследване.

  Консултации, изработване на схеми за евакуация и досиета за ПБ на обекти, наредба № 8121з – 647/01.10. 2014г. на ГДПБЗН – МВР.

 

 

 

  • Проектиране и изпълнение на пожарозащита на стоманени конструкции. Противопожарна обработка на дърво, текстил и кабели.

Прахов пожарогасител

Прахов пожарогасител

Вместимост - 6 кг.

Спринклери

Спринклери

Пожароизвестяване и пожарозащита

Воден пожарогасител

Воден пожарогасител

Вместимост - 9 л.

Контролно сигнални клапани

Контролно сигнални клапани

Вода - вода Ф100
Вода - въздух