Пожарна безопасност

 

 

 • Противопожарни и противодимни врати и завеси.

Приложения:

Противопожарна завеса

Противодимна завеса

1. За преграждане на отвори в стени и тавани.

2. Огнезащита на ъглови пространства /ескалатори/ и фасади , с ъглово разположение на сградите.

3. Защита на фасади при отстояние между сградите между 3 и 5м.

4. Защита на фасади и покриви, за ограничаване на преминаването на огъня от един етаж на друг.

 

 • Проектиране и изпълнение на ПИС и ПГС /пожароизвестяване и пожарогасене/.

 

 • Техническо обслужване, абонамент и сервиз на пожарна техника и инсталации, годишни заверки.

Техническо обслужване

Извършваме техническо обслужване, хидростатично изпитване, сервиз и продажба на всички модели пожарогасители, както в офисите ни, така и на място.

Предлагаме коректно, качествено и бързо обслужване, както и протокол и заверка за една година.

 

 

 

 • Противопожарно обследване.

Евакуационна схема  Противопожарно досиеКонсултации, изработване на схеми за евакуация и досиета за ПБ на обекти, наредба № 8121з – 647/01.10. 2014г. на ГДПБЗН – МВР.

 

 

 

 • Проектиране и изпълнение на пожарозащита на стоманени конструкции. Противопожарна обработка на дърво, текстил и кабели. Основните продукти с които фирмата работи са производство на RUDOLF HENSEL Германия.
  • Огнезащита на дървени конструкции:
   • – HENSOTHERM 1 KS – материал за огнезащита на дървени елементи до степен „трудногоримост”. Използва се в система с грунд и защитен лак. Всички продукти от системата са прозрачни и безвредни за околната среда.
   • – HENSOTHERM 2 KS – за огнезащита на дървени елементи на открито и закрито. Съвместно с връхното покритие може да осигури богат избор на цветове.
  • Огнезащита на текстил, целулозни тъкани, мукава:
   • – HENSOTHERM W – материал за огнезащита на памук и вълна, целулозни тъкани, юта, слама, хартия, мукава. Само вътрешно приложение. Клас на защита на обработените материали – клас B1.
  • Огнезащита на стоманени конструкции.
   • – HENSOTHERM 310 KS – огнезащитни състави на органична основа, осигуряващи пожароустойчивост на стоманените елементи R30-R60. Предлага се в 2 разновидности HENSOTHERM 310 KS ЗА ВЪНШНИ И HENSOTHERM 310 KS ЗА ВЪТРЕШНИ УСЛОВИЯ. Сертифицирани по EN 13501-2. Валидно европейско техническо одобрение ЕTA 11/0456.
   • – HENSOTHERM 320 KS – огнезащитни състави на органична основа, осигуряващи пожароустойчивост на стоманените елементи R90-R120.
    Предлага се в 2 разновидности HENSOTHERM 320 KS ЗА ВЪНШНИ И HENSOTHERM 320 KS ЗА ВЪТРЕШНИ УСЛОВИЯ. Сертифицирани по EN 13501-2. Валидно европейско техническо одобрение ЕTA 11/0252. 
   • – HENSOTHERM 410 KS – огнезащитeн състав на водна основа, осигуряващ пожароустойчивост на стоманените елементи R30-R60. Сертифицирани по EN 13501-2. Валидно европейско техническо одобрение ЕTA 11/0481. 
   • – HENSOTHERM 421 KS – огнезащитeн състав на водна основа, осигуряващ пожароустойчивост на стоманените елементи R15 до R180. Сертифицирани по EN 13501-2. Валидно европейско техническо одобрение ЕTA 16/0251.
 • Извършване на контролни измервания на дебелини и покрития, със сертифицирани уреди, от оторизирано лице.

Прахов пожарогасител

Пожарогасител от Рубитерм

Вместимост - 6 кг.

Спринклери

Спринклери от Рубитерм

Пожароизвестяване и пожарозащита

Воден пожарогасител

Воден пожарогасител от Рубитерм

Вместимост - 9 л.

Контролно сигнални клапани

Сигнални клапани от Рубитерм

Вода - вода Ф100
Вода - въздух

Огнезащита

Пожарозащита от Рубитерм

Пожарозащита на метални конструкции с HENSOTHERM

Противопожарно одеяло

Противопожарно одеяло от Рубитерм

Противопожарно одеяло, лек тип, тежък тип