Диспенсери за калцуни

 

Диспенсер за калцуни Машините за поставяне на калцуни са нова разработка с различни модели (със или без монетник) и се отличават с красив дизайн и външен вид, модерно и надеждно функциониране и удобство при поставяне на калцуните за няколко секунди. Панелът за управление на машината за поставяне на калцуни е матричен дисплей с течни кристали, който показва оставащия брой калцуни,  работния статус на машината и евентуално възникнал проблем при работата й.

 • Предимствата, които има съответната машина са следните:
  1. Употребата им способства за  поддържане на хигиена на необходимото ниво. Пестят се дезинфектанти. Намалява се ръчният труд и заетостта на помощния персонал, който може да се пренасочи за други дейности.
  2. Калцуните са за еднократна употреба, което ограничава  появата на вътреболнични инфекции на територията на лечебните заведения.
  3. Създават се трайни навици за хигиена в лечебните заведения.
  4. При машините с монетник може да се постигне и икономически ефект. Всеки  външен посетител заплаща стойността на ползваните калцуни и събраните пари в устройството остават в полза на лечебното заведение.
 • Автоматичните диспенсери за калцуни са подходящи за болници, чисти производства, обекти на хранително-вкусовата и химическата индустрия, боулинг зали, стоматологични кабинети и други. Изключително лесни са за употреба, просто стъпвате на посоченото място и те автоматично поставят или свалят хигиенично чистите калцуни върху/от обувките Ви.
 • Автоматичните диспенсери спестяват на Вас и Вашите клиенти и пациенти времето за преобуване и осигуряват удобство и чувство за чистота.

Диспенсер за калцуни, обуванеДиспенсер за калцуни, събуване